WIADOMOŚCI

 

 

Szlak Kamienia coraz bliżej

A A A

05.04.2017

  

W budżecie gminy na rok bieżący oraz w wieloletniej prognozie finansowej została zabezpieczona kwota 130 tys. zł na realizację projektu pn. ,,Szlak Kamienia”, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

 

W najbliższym czasie podpisana zostanie umowa i rozpoczniemy działania ukierunkowane przede wszystkim na zadania promocyjne gminy Dobromierz. W ramach projektu w każdym sołectwie zamontowane zostaną tablice informacyjne, zakupione zostaną gadżety promocyjne, zaprojektowane mapy i ulotki. Powstanie film promocyjny i broszury gmin uczestniczących w projekcie.

Projekt ma na celu rozwijanie potencjału ruchu turystycznego, udostępnienie lokalnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego związanego z tematyką kamienia. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez utworzenie sieci tras tematycznych oraz stworzenie zaplecza i przestrzeni ekspozycyjnych w Hořicach i Strzegomiu. Celem projektu będzie również odbudowa niektórych zabytków, promocja projektu oraz terenu, na którym będzie realizowany z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Cieszymy się, że udało nam się pozyskać środki finansowe na realizację zadań promocyjnych we współpracy z Republiką Czeską i sąsiednimi gminami - Strzegomiem i Świdnicą, które naturalnie wzmocnią wzajemną współpracę – informuje wójt Jerzy Ulbin.

 

 

do góry  |