WIADOMOŚCI

Sesja nadzwyczajna za nami

A A A

15.03.2017

  

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej za 2016 rok na wkład własny w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”, na kolejny etap zadania pn. ,,Budowa sceny rekreacyjnej przy parku w Dobromierzu” oraz wkład dla zadania ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków”, a także zakup posypywarki i kosiarki wysięgnikowej dla ekipy technicznej Urzędu Gminy to efekt ostatnich obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.

We wtorek, 7 marca, Rada zajęła również stanowisko po wezwaniu Wojewody Dolnośląskiego do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w związku z uzyskaniem informacji o braku prawa wybieralności przez radnego Mariana Brodę. Na podstawie zgromadzonego przez Komisję Rewizyjną materiału dowodowego oraz wyjaśnień złożonych przez samego radnego, Rada Gminy stwierdziła, że radny Marian Broda mieszka pod wskazanym przez siebie adresem – czyli na terenie okręgu wyborczego Roztoka. Tym samym nie ma podstaw do wygaśnięcia mandatu, który radny sprawuje.

Natomiast wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce, Rada Gminy wyraziła swój zdecydowany sprzeciw, co znalazło odzwierciedlenie w podjętej przez radnych uchwale.

 

   

   

   

   

   


 
 

do góry  |