WIADOMOŚCI

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

A A A

01.03.2017

  

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy oraz Fundacja Eudajmonia zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące:

  1. projektu pn. ,,Powiatowe Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest upowszechnienie usług asystenckich wśród osób z niepełnosprawnościami. Projekt obejmuje rekrutację, przeszkolenie i zatrudnienie asystentów i trenerów aktywności do świadczenia usług asystenckich.

  2. projektu pn. ,,Zatrudnienie Wspomagane 3” współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest pomoc osobom z niepełnosprawnościami w wejściu na otwarty rynek pracy oraz utrzymanie tego zatrudnienia poprzez współpracę z trenerem pracy.

Na spotkaniu będzie można uzyskać informacje na temat:

  • wsparcia asystenta, trenera aktywności dla osób z niepełnosprawnościami oraz psychologa/ doradcy całożyciowego dla otoczenia,

  • wsparcia trenera pracy dla osób z niepełnosprawnościami poszukujących pracy,

  • ofert pracy na stanowisko asystenta osoby z niepełnosprawnością/ trenera aktywności,

  • ofert pracy na stanowisko trenera pracy,

  • oraz wypełnić dokumenty zgłoszeniowe do projektów.

Spotkanie odbędzie się w dniu 7 marca 2017 r. o godz. 12.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica, sala 225/226.

 

  

do góry  |