WIADOMOŚCI

Ruszyły prace społecznie użyteczne

A A A

01.03.2017

  

Od 7 lutego do końca listopada br. zatrudnienie w ramach programu prac społecznie użytecznych na terenie gminy Dobromierz znalazło 16 osób bezrobotnych, które będą wykonywać prace polegające na porządkowaniu terenów zielonych, terenów przy placówkach oświatowych i miejscach użyteczności publicznej. 

10 osób obsługiwać będzie Urząd Gminy Dobromierz, 3 osoby Szkołę Podstawową w Dobromierzu, 2 osoby Zespół Szkół w Roztoce oraz 1 osoba Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dodatkowo w najbliższym czasie planowane jest także rozpoczęcie prac społecznie użytecznych na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Szkoły Podstawowej w Gniewkowie.

Osoba uczestnicząca w pracach społecznie użytecznych musi spełniać jednocześnie 3 warunki, tj. musi być osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych i korzystającą z pomocy społecznej. Dzięki temu zachowuje nadal status osób bezrobotnej.

Każda osoba uczestnicząca w tym programie zobowiązana jest do przepracowania 40 godzin miesięcznie (10 godzin tygodniowo).

Ponadto w chwili obecnej zatrudnienie w formie stażu zawodowego w Urzędzie Gminy Dobromierz wykonują 4 osoby.

Realizacja powyższych form aktywizacji bezrobotnych to wynik wieloletniej, dobrej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdnicy.

 

do góry  |