WIADOMOŚCI

ALARM! Ptasia grypa jest już blisko nas!

A A A

09.02.2017

  

W powiatach sąsiadujących z powiatem świdnickim stwierdzono przypadki drobiu zarażonego wirusem HPAI, co skutkuje prewencyjną likwidacją całego stada na dużych obszarach. Wszyscy właściciele drobiu (kury, kaczki, gęsi), niezależnie od posiadanej ilości, muszą włączyć się do prewencyjnej walki z ptasią grypą!

Obowiązki hodowców zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r. poz. 2091).

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/2091 

Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo!

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:

 • przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu;

 • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

 • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

 • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;

 • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

 • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;

Obowiązek dotyczy wszystkich, nawet najmniejszych hodowców drobiu.

Każdy hodowca ma ponadto obowiązek niezwłocznego przesłania informacji ,,Zgłoszenia utrzymywania drobiu” do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świdnicy.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z:

 • POWIATOWYM INSPEKTORATEM WETERYNARII W ŚWIDNICY,
  ul. Łukasińskiego 13, 58-100 Świdnica, tel./fax 74 852 30 84,
  http://piw.swidnica.pl/ 

 • Urzędem Gminy Dobromierz, 
  tel. 74 85 86 217 w. 16, 27.


PLIK DO POBRANIA:


 

 

do góry  |