WIADOMOŚCI

Sołtys Szymanowa wybrany

A A A

06.02.2017

  

3 lutego br. w Szymanowie odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego przeprowadzono wybory uzupełniające sołtysa wsi. Do objęcia tej funkcji jako jedyną kandydaturę zgłoszono Elwirę Kirklo-Rusek, ale zgodnie ze statutem sołectwa, mimo że w wyborach został zarejestrowany tylko jeden kandydat, procedura tajnego głosowania musiała zostać przeprowadzona. 

Po przeliczaniu głosów, Komisja Skrutacyjna poinformowała, że mieszkańcy sołectwa postanowili powierzyć funkcję sołtysa Szymanowa Elwirze Kirklo-Rusek.

Nowej Pani Sołtys serdecznie gratulujemy!

 

 

 

 

 

do góry  |