WIADOMOŚCI

Wyjaśnienie Ministerstwa Środowiska nt. wycinki drzew

A A A

06.02.2017

  

Ministerstwo Środowiska powiadomiło, że osoba fizyczna może usunąć ze swojej nieruchomości każde drzewo, niezależnie od obwodu pnia, jeśli wycina je na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą.

 

W komunikacie resort podkreślił, że warunki własności nieruchomości należącej do osoby fizycznej i niezarobkowy cel usunięcia drzewa należy spełnić łącznie.

Jednocześnie ministerstwo przypomniało, że jeśli drzewo jest pomnikiem przyrody, jest pod ochroną konserwatora zabytków, bądź jest zadrzewieniem śródpolnym, przydrożnym i nadwodnym w parku krajobrazowym albo na obszarze chronionego krajobrazu to jego wycinka może być utrudniona lub niemożliwa.

Usunięcie drzewa może być również zabronione, gdy w zasięgu prac związanych z wycinką występują chronione gatunki zwierząt, roślin albo grzybów.

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Nowe regulacje, zakładają ułatwienia dla właścicieli nieruchomości prywatnych w zakresie wycinki drzew i krzewów.

Nowela określa ponadto, iż nie będzie konieczne uzgodnienie decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Przyznaje również większe kompetencje jednostkom samorządu do dostosowywania poziomu ochrony zieleni do ich potrzeb. Rada gminy np. będzie mogła m.in. określać, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wysokość stawek opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz obniżać maksymalną wysokość tych stawek.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych, prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy Dobromierz tel. 74 85 86 217 w. 16.

 

do góry  |