WIADOMOŚCI

Płać podatki tam gdzie mieszkasz

A A A

03.02.2017

  

Właściwy standard życia każdego człowieka jest nieodzownym elementem, który wpływa na jego dobre samopoczucie. Stąd samorząd gminy Dobromierz kładzie duży nacisk na rozbudowę infrastruktury społecznej.

Przeprowadza modernizacje i remonty placówek oświatowych. Poszerza ofertę edukacyjną oraz doposaża w pomoce dydaktyczne sale lekcyjne w szkołach i przedszkolach. W trosce o zagospodarowanie wolnego czasu buduje bądź modernizuje świetlice wiejskie i place zabaw. Remontuje drogi, dba o oświetlenie uliczne i estetykę wsi.
Nie można jednak pominąć faktu, że wszystkie podejmowane przez gminę działania i przedsięwzięcia wymagają bardzo dużych nakładów finansowych. Gmina skutecznie zabiega o środki zewnętrzne, ale w każdym przypadku niezbędny jest wkład własny, czyli zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie gminy. Nie jest dla nikogo tajemnicą, że znaczną część dochodów budżetu stanowią wpływy z podatków.

Jeżeli jesteś faktycznie mieszkańcem naszej gminy, a nie dokonałeś jeszcze formalności meldunkowych lub nie chcesz zmieniać adresu stałego zameldowania, rozliczając się z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT za 2016 r., wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce, w którym mieszkasz naszą gminę – gminę Dobromierz. Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy, aby zaktualizowali swój adres zamieszkania, wypełniając formularz ZAP-3. Dzięki temu prostemu zabiegowi podatki trafią do faktycznego miejsca Państwa zamieszkania, tj. gminy Dobromierz (nie jest konieczna zmiana meldunku). Dokument należy wypełnić i złożyć w Urzędzie Skarbowym w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1-3.

Dzięki temu prostemu zabiegowi blisko 40 % z Twojego podatku trafi do gminnego budżetu.

Już dzisiaj pomyślmy o tym, aby z roku na rok systematycznie poprawiać warunki życia w gminie, w której mieszkamy. Wszyscy bowiem mamy wpływ na wysokość dochodów gminnego budżetu, które wydatkowane są przede wszystkim na rozwój gminy.

Warto dodać, że aplikując o niektóre środki finansowe należy wprost wskazać konkretną ilość mieszkańców w stosunku do których dedykowane jest określone zadanie, gdyż od tego faktu uzależnione jest pozytywne rozpatrzenie wniosku. Należy też pamiętać, że wskaźnik w postaci faktycznej ilości mieszkańców realnie wpływa na wysokość funduszu sołeckiego, o którego przeznaczeniu corocznie decydują mieszkańcy danego sołectwa.


PLIK DO POBRANIA:


  

do góry  |