WIADOMOŚCI

Odprawa roczna Policji

A A A

02.02.2017

  

30 stycznia br. w Sali Ślubów Urzędu Gminy Dobromierz odbyła się roczna odprawa podsumowująca wyniki pracy dobromierskiego Posterunku Policji.

W naradzie uczestniczył szef Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Jerzy Ulbin wraz z zastępcą Władysławem Żołądkiem, kierownik Posterunku Policji w Dobromierzu aspirant Małgorzata Bielawska z funkcjonariuszami, zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Świdnicy nadkomisarz Adam Pilch, naczelnik Wydziału Prewencji Policji w Świdnicy nadkomisarz Przemysław Siwiak, przedstawiciel NSZZP st. aspirant Adam Parkitny.

Aspirant Małgorzata Bielawska omówiła priorytetowe przedsięwzięcia, które były realizowane w ubiegłym roku na terenie gminy Dobromierz wraz z oceną stanu bezpieczeństwa i wynikami pracy pionu dochodzeniowego. Do głównych zadań na najbliższe miesiące zaklasyfikowano szybką i skuteczną reakcję na zaistniałe zdarzenia, wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach, skuteczną walkę z przestępczością oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

Przedstawiciele służb mundurowych podziękowali wójtowi Jerzemu Ulbinowi za bardzo dobrą współpracę, obejmującą m.in. dofinansowanie zakupu radiowozu dla dobromierskich policjantów. Wójt podziękował funkcjonariuszom za zaangażowanie w służbę społeczeństwu i poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

 

   

 

do góry  |