WIADOMOŚCI

3 x 8-klasowe szkoły

A A A

31.01.2017

  

W związku z reformą oświaty, od 1 września br. system szkolny w Gminie Dobromierz tworzyć będą 8-letnie szkoły podstawowe w Dobromierzu, Roztoce i Gniewkowie. Reforma oświaty rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018. Wówczas uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej.

Rozpocznie się tym samym stopniowe wygaszanie gimnazjów - nie będzie już do nich prowadzona rekrutacja. W roku szkolnym 2018/2019 gimnazja opuści ostatni rocznik klas III. Od 1 września 2019 r. gimnazjów nie będzie już w ustroju szkolnym.

W związku z wdrażaną reformą oświatową, wójt Jerzy Ulbin zorganizował cykl spotkań konsultacyjnych, w których uczestniczyli dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, liczne grono rodziców, radni i sołtysi. W spotkaniu w Gniewkowie wziął udział Dolnośląski Wicekurator Oświaty Janusz Wrzal.

Podczas spotkań dyrektorzy przedstawili obecną sytuację w swoich szkołach oraz prognozę na najbliższe lata. Głównym celem spotkań było dotarcie z informacjami do jak największej liczby zainteresowanych osób i przedstawienie założeń reformy oświaty oraz proponowanej nowej sieci szkolnej w gminie Dobromierz.

Aby zrealizować priorytet jakim jest odpowiednie wychowanie i dobre wykształcenie, gmina Dobromierz stara się zorganizować funkcjonowanie oświaty na poziomie szkół podstawowych, spełniając tym samym oczekiwania lokalnych środowisk, by szkoła była jak najbliżej ucznia. Stąd w Roztoce, Dobromierzu i Gniewkowie zaplanowano utworzenie 8-letnich szkól podstawowych. Planuje się również adaptację pomieszczeń dla dwóch dodatkowych klas w szkole w Gniewkowie oraz budowę niepełnowymiarowej sali gimnastycznej. Docelowo w Roztoce z eksploatacji zostanie wyłączony wolnostojący budynek dydaktyczny, dla którego będzie wyznaczona nowa funkcja, zgodna z oczekiwaniami mieszkańców.

Najwięcej obaw wśród nauczycieli w związku z reformą budzą kwestie dotyczące zatrudnienia. W dobromierskich szkołach nie planuje się zwolnień, a nauczyciele z Zespołu Szkół w Roztoce, będą mieli możliwość uzupełnienia etatów w pozostałych szkołach podstawowych.

Do 17 lutego Rada Gminy Dobromierz podejmie decyzję w sprawie ustalenia sieci gminnych szkół, a następnie wystąpi do Kuratora Oświaty i związków zawodowych o  opinię, zaś do 31 marca Rada wyda ostateczną uchwałę w przedmiotowej sprawie.

 

   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 

do góry  |