WIADOMOŚCI

Realizujemy projekt partnerski

A A A

27.01.2017

  

Gmina Dobromierz przystąpiła do realizacji projektu w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska pod nazwą "Szlak Kamienia" wraz z partnerami z Czech i Polski. Zgodnie z założeniami programu, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi do 85 % wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Wkład własny stanowić będzie 15 % wydatków kwalifikowanych projektu. Całość budżetu dla wszystkich partnerów to blisko 2 mln euro, z czego wysokość dotacji to kwota 1,7 mln euro. Budżet zadań dla gminy Dobromierz wynosi około 32 tys. euro.

Projekt "Szlak Kamienia" jest realizowany od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2019 r., obejmując obszar od Horic poprzez okolice Zviciny, Dobromierz, Świdnicę aż do Strzegomia. Punktem wyjścia będzie Horickie Muzeum oraz Centrum Aktywności Społecznej Karmel w Strzegomiu, które zaprezentują kamienne atrakcje Horic i Strzegomia oraz gdzie powstaną czesko - polskie sale multimedialne. Wszystkie te gminy będą częścią "Szlaku Kamienia", który będzie promować i tematycznie łączyć dwa przygraniczne regiony - okolice Karkonoszy i Dolny Śląsk.

Głównymi działaniami podjętymi w ramach projektu w naszej gminie będzie opracowanie ścieżki kamienia, obejmującej teren naszej gminy wraz z zamontowaniem tablic informacyjnych w gminnych sołectwach. Dodatkowo w celu promocji czesko-polskiego projektu "Szlak Kamienia" powstanie specjalna strona internetowa, spot reklamowy, wydane będą foldery, ulotki i mapy w kilku językach. "Szlak Kamienia" będzie promowany również na targach w Czechach i Polsce oraz w mediach.

 

 

do góry  |