WIADOMOŚCI

Atrakcyjne zajęcia edukacyjne

A A A

18.01.2017

  

Od kilku tygodni uczniowie Szkoły Podstawowej w Gniewkowie i w Roztoce uczęszczają na niezwykle ciekawe zajęcia realizowane w ramach projektu pn. ,,Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych Gminy Dobromierz”. 

Uczniowie korzystają z zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz rozwijających z matematyki, przyrody i informatyki, warsztatów przyrodniczych oraz z języka angielskiego i niemieckiego, a także zajęć rozwijających kreatywne myślenie i umiejętność funkcjonowania na rynku pracy w przyszłości. Prowadzone są również zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne i terapia pedagogiczna dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Dodatkowo w ramach zadania zakupione zostało wyposażenie do pracowni przyrodniczych i komputerowych, co sprawia, że uczniowie z wielkim zaangażowaniem uczestniczą w różnorodnych zajęciach przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu laboratoryjnego i komputerowego.

Przypominamy, że całkowity koszt zadania realizowanego przez Gminę Dobromierz to 400 432,90 zł, z czego 380 363,94 zł pochodzi ze środków unijnych.

     

fot. Stanisław Kałużny

 

fot.  Aneta Serafin

 

 

do góry  |