WIADOMOŚCI

Walczymy z azbestem

A A A

17.01.2017

  

Gmina Dobromierz przygotowuje się do złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transportowaniu i utylizacji azbestu z posesji mieszkańców w 2017 r. Od początku trwania projektu, czyli od 2011 roku w gminie Dobromierz zutylizowano ponad 244 tony wyrobów azbestowych, a w bazie pozostało jeszcze blisko 337 ton.

 

Właściciele nieruchomości, na których nadal znajduje się azbest, chętni do usunięcia niebezpiecznego materiału, proszeni są o złożenie wniosku wg załączonego wzoru do 31 stycznia 2017 r.

Ponadto wszyscy właściciele posesji, na których znajduje się azbest, zarówno ujęci w inwentaryzacji, jak i nie, mają obowiązek w każdym roku kalendarzowym do dnia 31 stycznia składania informacji o wyrobach zawierających azbest, zgodnej z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

Wzór wniosku oraz informacji o wyrobach zawierających azbest jest dostępny także na stronie internetowej Gminy Dobromierz, www.bip.dobromierz.pl w dziale Informator Interesanta w zakładce Ochrona Środowiska, u sołtysów oraz w Urzędzie Gminy, pok. nr 15.

Informujemy, że składane w poprzednich latach informacje o wyrobach zawierających azbest nie są traktowane jako wniosek o jego usunięcie. Lista nieruchomości objętych zadaniem w 2017 r. zostanie sporządzona na podstawie wniosków złożonych do 31 stycznia 2017 r.


PLIKI DO POBRANIA:


 

 

do góry  |