WIADOMOŚCI

Podziel się 1% podatku

A A A

11.01.2017

  

Wraz z nowym rokiem nadszedł czas rozliczeń z „fiskusem”. Przypominamy, że część należnego podatku dochodowego, w kwocie równej 1%, można przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP).

Warunkiem przekazania 1% podatku jest złożenie w terminie zeznania podatkowego oraz zapłata w pełnej wysokości podatku należnego, stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, jaka ma być przekazana na rzecz OPP. Za wniosek o przekazanie 1% podatku uważa się podanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym lub w korekcie zeznania numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) wybranej OPP oraz kwotę przekazywaną na jej rzecz, stanowiącą 1% podatku. W składanym zeznaniu podatkowym (lub odpowiednio w jego korekcie) podatnik może wyrazić zgodę, aby naczelnik urzędu skarbowego przekazał jego dane osobowe i adresowe wskazanej organizacji pożytku publicznego, a także podał wysokość zadeklarowanej, przekazywanej kwoty.
Podatnik, w rubryce „Informacje uzupełniające”, może też zamieścić dodatkowe adnotacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie środków gromadzonych przez wybraną OPP, tj. cel szczegółowy 1% podatku.

Zachęcamy do wsparcia.

 

 

do góry  |