WIADOMOŚCI

Zwrot podatku akcyzowego

A A A

04.01.2017

  

Wójt Gminy Dobromierz informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Dobromierz, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminach:

  • od 1 lutego 2017 r. do 29 lutego 2017 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

  • od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w 2017 r. w następujących terminach:

  • 1-30 kwietnia 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

  • 1-31 października 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2017 roku wynosi 86 litrów, natomiast stawka zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego w 2017 roku to 1 zł.

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2017 r. wyniesie 86 zł (86 x 1 zł x ilość ha użytków rolnych).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74 85 86 217 wew. 21.

Poniżej do pobrania wzór wniosku.

 


PLIK DO POBRANIA:


 

  

do góry  |