WIADOMOŚCI

Certyfikat "Wiarygodnej Szkoły"

A A A

08.12.2016

  

Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół w Roztoce przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Wiarygodna Szkoła i uzyskała certyfikat. Jest to duże wyróżnienie, gdyż świadczy o wysokiej jakości nauczania oraz o zapewnieniu uczniom odpowiednich standardów w zakresie wychowania i bezpieczeństwa. 

Przyznanie tego prestiżowego tytułu było możliwe dzięki pozytywnie zakończonemu procesowi weryfikacji. Uzyskany przez szkołę certyfikat jest drogowskazem dla dzieci i ich rodziców, którzy są w trakcie podejmowania ważnej decyzji, dotyczącej wyboru szkoły oraz potwierdza prestiż i właściwe zarządzanie placówką.

Wiarygodna Szkoła Podstawowa jest Programem, który wyróżnia te szkoły podstawowe, które przede wszystkim spełniają wysokie standardy edukacyjne. Są to szkoły, które mogą pochwalić się ciekawą bazą dydaktyczną, ale także w pełni zapewniają bezpieczeństwo swoim uczniom, tak ważne dla każdego rodzica

Dzięki temu szkoła wzmacnia swoją pozycję wśród innych szkół, jako wiarygodny partner w edukacji. Otrzymany certyfikat zobowiązuje jeszcze bardziej całą społeczność szkolną do dalszej efektywnej pracy w celu osiągania pozytywnych rezultatów dydaktyczno-wychowawczych.

 

 

 

do góry  |