WIADOMOŚCI

Informacja dotycząca stawki za odprowadzanie ścieków

A A A

30.07.2015

  

W związku z podjętą przez Radę Gminy Dobromierz uchwałą Nr VII/39/15 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dobromierz na okres od dnia 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r. oraz uchwałą Nr VII/40/15 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie ustalenia stawki dopłaty do ceny za odbiór ścieków odprowadzanych z terenu gminy Dobromierz poprzez sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w Serwinowie informuję, że od dnia
1 lipca 2015 r. stawka za odprowadzanie ścieków wynosi 6,03 zł brutto za 1 m3. Do wymienionej ceny został doliczony należny podatek VAT w wysokości 8%.

WÓJT
(-) Jerzy Ulbin

 

 

do góry  |