WIADOMOŚCI
 

ANKIETA
dla mieszkańców w związku z przygotowaniem dokumentu
pt: "STRATEGIA ROZWOJU GMINY DOBROMIERZ na lata 2014-2020"


  


Szanowni Państwo, mieszkańcy Gminy Dobromierz!

 

W związku z podjęciem prac nad przygotowaniem dokumentu pt: "STRATEGIA ROZWOJU GMINY DOBROMIERZ na lata 2014-2020" zachęcamy Państwa do czynnego włączenia się w tworzenie tego istotnego dla naszej gminy dokumentu i wypełnienie tej krótkiej ankiety.

Strategię rozwoju gminy można zdefiniować jako długookresowy program, zawierający zbiór celów rozwoju (strategicznych i operacyjnych) oraz określający takie kierunki i priorytety działania (zadania realizacyjne), które są niezbędne dla osiągnięcia wyznaczonych celów w określonym horyzoncie czasu. Strategia rozwoju powinna zatem odpowiadać na podstawowe pytanie: co musimy zrobić, aby funkcjonować i rozwijać się
w przyszłości w celu jak najlepszego zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców?
Niniejsza ankieta jest częścią integralną konsultacji społecznych, do których Państwa serdecznie zapraszamy!

Ankieta jest anonimowa.

Proszę o złożenie wypełnionej ankiety w sekretariacie Urzędu Gminy, pok. nr 6, lub wypełnienia za pośrednictwem bramki "Ankieta - Strategia Rozwoju Gminy Dobromierz" na stronie www.dobromierz.pl  do dnia 30 sierpnia 2013 r.!

 

do góry  |