AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

 

Ostatnia sesja Rady Gminy Dobromierz tej kadencji
27.10.2006 

W dniu 25 października 2006 r. odbyła się LIII sesja Rady Gminy Dobromierz, która była jednocześnie ostatnią sesją IV kadencji Rady Gminy Dobromierz. Na wstępie obrad uroczyście wręczone zostały nagrody dla wyróżnionych w konkursie fotograficznym "Letnie spojrzenie na Gminę Dobromierz".

Następnie radni przyjęli uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r, w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/248/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2005r. dot. przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2006-2013,
  • w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dobromierz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007,
  • w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dobromierz na lata 2006-2013,
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek gruntu nr 355/2, 355/6 położonych w obrębie wsi Dobromierz,
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Dobromierz,
  • w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia stanowiącego podstawę do sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu,
  • w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia stanowiącego podstawę do sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu.

Radni wysłuchali również informacji o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych oraz sprawozdań z działalności Wójta Gminy, stałych komisji Rady i Rady Gminy Dobromierz w okresie mijającej kadencji.

W drugiej części sesji, na którą przybyli: Starosta Świdnicki Jacek Wajs, Zygmunt Worsa - Wicestarosta Świdnicki oraz radni powiatowi z terenu gminy Dobromierz Daria Kurek i Dymitr Błaszczak nastąpiło uroczyste zakończenie IV kadencji Rady Gminy Dobromierz. Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Nitarska i Wójt Gminy Dobromierz Maria Jaworska podziękowały wszystkim przybyłym na sesje, m.in.: radnym za 4-letnią wspólną pracę, gościom ze Starostwa za wzorcową współpracę, sołtysom, kierownikom jednostek i pracownikom urzędu. Na zakończenie ostatniej sesji IV kadencji radni otrzymali drobne upominki.

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 

 


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  2004 (C)  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER