AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

 

Pomoc materialna dla uczniów
25.08.2006 

Urząd Gminy Dobromierz przypomina, że do 15 września 2006r. można składać wnioski o stypendium szkolne.

O pomoc mogą ubiegać się:

  • uczniowie szkół publicznych i niepublicznych ( nie dotyczy uczniów klas zerowych),
  • słuchacze kolegiów nauczycielskich, językowych i pracowników służb społecznych do ukończenia 24. roku życia,
  • wychowankowie ośrodków dla umysłowo upośledzonych.

Stypendia szkolne

Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom, słuchaczom bądź wychowankom w trudnej sytuacji materialnej o miesięcznym dochodzie niższym niż 316 zł na osobę w rodzinie. Przeznaczone może być między innymi na udział ucznia w zajęciach edukacyjnych (np. nauka języka obcego, wycieczka szkolna, wyjazd na basen), na zakup podręczników, pomocy szkolnych, odzieży sportowej, opłatę za internat lub czesne za naukę oraz zakup biletu miesięcznego.

Składanie wniosków

Wniosek pisemny o pomoc materialną mogą złożyć:

  • rodzice lub prawni opiekunowie
  • pełnoletni uczeń
  • dyrektor placówki, do której uczeń uczęszcza .

Wniosek powinien zawierać określenie formy pomocy wraz z umotywowaniem jej przyznania.

Do wniosku należy dołączyć wymagane zaświadczenia o wysokości dochodów każdego członka rodziny. Formularze wniosków dostępne są w szkołach, Urzędzie Gminy i siedzibie GOPS.

Termin składania wniosków upływa 15 września 2006r. Natomiast dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich, językowych i pracowników służb społecznych (do ukończenia 24. roku życia) - 15 października 2006r.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobromierzu, ul. Cmentarna 14 codziennie od godz. 7.00 do 15.00

Dodatkowych informacji udzielają:

  • pracownik Urzędu Gminy Dobromierz od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 we wtorek w godzinach od 8.00 do 16.00 (telefon do UG - 074 8586206, wew. 45)
  • pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 (telefon do GOPS - 074 8586237)
  • sekretariaty szkół

Zasiłek szkolny

Uczniowi, w którego najbliższej rodzinie przydarzyło się zdarzenie losowe, będącemu w trudnej sytuacji materialnej przysługuje również tzw. zasiłek szkolny (rzeczowy lub pieniężny). Wniosek o zasiłek szkolny można składać w okresie do 3 miesięcy od zdarzenia losowego.


PLIKI DO POBRANIA

 


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  2004 (C)  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER