AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

 

Apel samorządowców do Premiera RP
22.08.2006 

Wójtowie i burmistrzowie gmin południowej części województwa dolnośląskiego oraz starostowie powiatów świdnickiego, ząbkowickiego, strzelińskiego, kłodzkiego i wałbrzyskiego zwrócili się z oficjalnym pismem do Jarosława Kaczyńskiego - Prezesa Rady Ministrów o wprowadzenie na naszym terenie stanu klęski żywiołowej oraz uruchomienie środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa w celu likwidacji skutków tej klęski.

W piśmie skierowanym do Prezesa Rady Ministrów czytamy:

"Samorządy nasze w bieżącym roku dotknięte zostały klęską suszy i powodzi oraz najbardziej dotkliwą klęską porośnięcia zbóż, spowodowaną nadmiernymi opadami. Na podstawie prac komisji ds. szacowania strat, powołanych przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i władze gmin, posiadamy wiarygodne dane o skali strat finansowych. Straty te dotknęły około 70% areału upraw zbóż i mają wartość dziesiątek milionów złotych. Dla wielu z naszych rolników sytuacja taka uniemożliwia dalsze funkcjonowanie ich gospodarstw. Bez natychmiastowej pomocy ze strony państwa gospodarstwa te nie będą w stanie nie tylko spłacać zaciągniętych kredytów i prowadzić normalnej gospodarki w kolejnych latach, ale też nie posiadają środków na codzienną egzystencję. Sytuacja, która wystąpiła na naszym terenie spełnia ustawową definicję klęski żywiołowej i powoduje zagrożenie bytu wielu tysięcy ludzi. Klęska ta może przekształcić się w katastrofę społeczną. Z kataklizmem o takich rozmiarach nie są w stanie uporać się samodzielnie władze samorządowe. Dlatego zwracamy się o wydanie rozporządzenia uznającego nasze gminy oraz powiaty za obszar objęty klęską żywiołową, a co za tym idzie - w celu likwidacji skutków tej klęski - wnosimy o uruchomienie pomocy finansowej dla gospodarstw dotkniętych kataklizmem z rezerwy celowej budżetu państwa".

   
 
   
 

 


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  2004 (C)  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER