AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

 

Zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy
14.08.2006 

Od 1 września w Urzędzie Gminy Dobromierz przyjmowane będą wnioski o zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego do celów rolniczych.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej Gminy Dobromierz lub w Urzędzie Gminy Dobromierz w Referacie Finansów Planowania i Budżetu w pokoju nr 14 - tam też można uzyskać wszelkie informacje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
Wniosek do Wójta Gminy Dobromierz należy złożyć w Urzędzie Gminy Dobromierz w terminie do 30 września br., decyzja w sprawie zwrotu podatku zostanie wydana w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Producent rolny otrzymuje zwrot podatku akcyzowego w zależności od ilości zakupionego oleju napędowego do celów rolniczych, jednak nie więcej niż w ilości 86 l na 1 ha użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 kwietnia 2006r.

Występujący o zwrot jest zobowiązany dołączyć do wniosku faktury VAT, dokumentujące zakupy oleju napędowego dokonane w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, oraz odpis z KRS, jeśli producent rolny podlega wpisowi w KRS.
Wniosek o zwrot podatku wraz z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej.

DO POBRANIA:

 


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  2004 (C)  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER