AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

 

Zmiany w zasiłkach rodzinnych
04.08.2006 

Od 1 września 2006 roku nastąpią zmiany w zasadach przyznawania zasiłków rodzinnych oraz wzrosną kwoty jakie będą przyznawane. Najważniejszą zmianą będzie to, że wysokość zasiłków uzależniona będzie od wieku dziecka, a nie jak do tej pory od liczby dzieci.

Uprawnione do zasiłku rodzinnego będą rodziny, w których miesięczny dochód netto nie przekracza 504 zł na jedną osobę lub 583 zł w przypadku gdy dziecko jest niepełnosprawne.
Kwota przyznanego zasiłku zależeć będzie wyłącznie od wieku dziecka, i tak miesięczny zasiłek wynosił będzie:

 • 48 zł - na dziecko, które nie ukończyło 5 lat,
 • 64 zł – na dziecko w wieku od 5 do 18 lat,
 • 68 zł – na dziecko uczące się w wieku od 18 do 21 lat lub do 24 lat jeśli uczące się dziecko jest niepełnosprawne.

Aby otrzymać zasiłek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wniosek wraz z załącznikami:

 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów,
 • oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
 • oświadczenie o innych dochodach, które nie są opodatkowane, np. stypendia
 • kopię dowodu osobistego,
 • kopię skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka,
 • jeżeli dziecko jest niepełnosprawne - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • rolnicy muszą załączyć zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa podanego w hektarach przeliczeniowych albo nakaz płatniczy,
 • osoby pobierające alimenty muszą załączyć kopię odpisu wyroku sądu lub protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia rodzinnego złożone do końca lipca zostaną rozpatrzone do dnia 30.09.2006 r. Jeśli wnioski zostaną złożone w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września wówczas będą rozpatrywane do 31.10.2006r.

Szczegółowe informacje o zasadach przyznawania zasiłków można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobromierzu, tel. 0 74 85 86 237.

 


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  2004 (C)  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER