AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

 

Sesja absolutoryjna już za nami
12.04.2006 

11 kwietnia 2006r. Rada Gminy Dobromierz 12 głosami za, przy 1 wstrzymującym się (2 radnych nieobecnych) udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Dobromierz za 2005r. Rada wprowadziła także zmiany w budżecie gminy na 2006r. i w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2006-2013.

Do sprzedaży przeznaczono następujące nieruchomości:

  • wolny lokal mieszkalny w Dzierzkowie 21,
  • wolny lokal mieszkalny w Roztoce ul. 3 Maja 41,
  • działkę gruntu nr 531/1 w Roztoce,
  • działkę gruntu nr 15/5 w obrębie wsi Dobromierz.

Ponadto wyrażono zgodę na przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Dobromierz dz. 108/1 o pow. 0,10 ha w Dzierzkowie.
Rada przyjęła informację o stanie bezpieczeństwa publicznego za 2005r., którą przedstawił kierownik Posterunku Policji w Dobromierzu p. Adam Działek oraz informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego, zreferowaną przez inspektora ds. obronnych p. Władysława Żołądka.

   

Rada podziękowała p. Jerzemu Śliwińskiemu byłemu Komendantowi Gminnemu Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu za owocną współpracę i powitała nowe władze: p. Janusza Zawadzkiego Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP Gminy Dobromierz i p. Piotra Sułka Komendanta Gminnego OSP.

   

 


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  2004 (C)  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER