AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

 

Nowe władze Oddziału Gminnego Związku OSP
04.04.2006 

02 kwietnia 2006 roku w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu odbył się Walny Zjazd sprawozdawczo - wyborczy Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dobromierzu.

W zjeździe uczestniczyło 25 delegatów (na 34 uprawnionych) z wszystkich jednostek OSP funkcjonujących na terenie gminy, tj. 73,5 %.

Obradom przysłuchiwali się także zaproszeni goście: Pani Maria Jaworska - Wójt Gminy Dobromierz, mł. bryg. Tomasz Szuszwalak - Komendant Powiatowy PSP w Świdnicy oraz kpt Piotr Sułek - dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Świebodzicach.
Dotychczasowy Prezes Czesław Suchojad w imieniu ustępującego Zarządu Gminnego podsumował minioną 5-cio letnią kadencję i złożył sprawozdania z działalności, które delegaci przyjęli jednomyślnie.

   

Następnie dokonano wyboru nowych władz w składzie:

Zarząd Gminny:

 • Prezes Zarządu - Janusz Zawadzki OSP Gniewków,
 • V-ce Prezes - Czesław Suchojad OSP Kłaczyna,
 • Komendant Gminny - Piotr Sułek OSP Dobromierz,
 • Sekretarz Zarządu - Anna Najwer OSP Dobromierz,
 • członek Prezydium - Jan Pyda OSP Gniewków,
 • Skarbnik - Łukasz Gajek OSP Dobromierz,
 • członek Zarządu - Bogusław Bełczyk OSP Jugowa,
 • członek Zarządu - Edward Ciepielowski OSP Roztoka

Gminna Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący Komisji - Zbigniew Puć OSP Kłaczyna,
 • V-ce Przewodniczący - Jan Wysoczański OSP Dobromierz,
 • Sekretarz Komisji - Sławomir Bobiński OSP Roztoka.

Przedstawiciele do Zarządu Powiatowego Związku:

 • Sułek Piotr
 • Zawadzki Janusz

Delegaci na Zjazd Powiatowy:

 • Bełczyk Bogusław
 • Mucha Mariusz
 • Suchojad Czesław
 • Sułek Piotr
 • Zawadzki Janusz

Ponieważ dotychczasowy Komendant Gminny OSP Jerzy Śliwiński zrezygnował z działalności w Związku, ustępujący Zarząd Gminny OSP złożył podziękowania za dotychczasową współpracę wręczając bukiet kwiatów. Wyrazy uznania złożyli także Komendant Powiatowy PSP Tomasz Szuszwalak i dowódca JRG Piotr Sułek. Wójt Gminy Maria Jaworska wręczyła Komendantowi list z podziękowaniami za wieloletnią współpracę oraz pamiątkowy zegar.

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  2004 (C)  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER