AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

 

Ruszył nabór wniosków o płatności
15.03.2006 

Od 15 marca rozpoczyna się kolejny nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2006 rok. Rolnicy z terenu Gminy mogą składać wnioski w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR) w Świdnicy przy ul. Saperów 25b, (tel. 852 08 54)

Termin składania wniosków upływa 15 maja br. Podobnie jak w ubiegłych latach został wskazany również drugi termin dla osób, które złożą wnioski po czasie (do 9 czerwca). Wnioski złożone po 15 maja, jednak nie później niż 9 czerwca, zostaną przyjęte przez Agencję, jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia kwota płatności będzie obniżona o 1 proc.

Osoby, które będą składały wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich po raz pierwszy, muszą najpierw wystąpić do ARiMR o nadanie numeru ewidencyjnego, a dopiero po jego otrzymaniu - złożyć wniosek o płatności. Formularze obu wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy, biurze powiatowym Agencji oraz na stronach internetowych www.arimr.gov.pl 

Producenci rolni, którzy w poprzednich latach składali wnioski, otrzymają z ARiMR częściowo wypełniony formularz wniosku (tzw. wniosek spersonalizowany) z załącznikami graficznymi oraz instrukcjami ich wypełnienia.

W 2006 r. nie zmieniają się zasady ubiegania się o przyznanie płatności bezpośrednich. Może się o nie starać producent rolny będący posiadaczem gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzą działki rolne o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, utrzymywane w dobrej kulturze rolnej.

Za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, na którym jest prowadzona jedna uprawa o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha.
Płatności bezpośrednie do gruntów rolnych przysługują posiadaczom gospodarstw rolnych, a także osobom, które faktycznie władają gruntami rolnymi z innych tytułów, np. dzierżawy, użytkowania i użyczenia.

W 2006 r. płatności uzupełniające będą przysługiwały do tych samych gatunków roślin co w 2005 r. W zależności od zadeklarowanej przez rolnika we wniosku rośliny uprawnej na działce rolnej, automatycznie zostanie przyznana płatność uzupełniająca.


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  2004 (C)  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER