AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

 

Posiedzenie Rady Gminy
08.03.2006 

6 marca br. odbyła się XLVI sesja Rady Gminy Dobromierz. Dzięki decyzji Rady, w tym roku nie wzrosną opłaty za wodę, ponieważ została podjęta uchwała o przedłużeniu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i będą one obowiązywać na niezmiennym poziomie do 31 marca 2007 r.

Rada uchwaliła także Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r. oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010.

Decyzją Rady do sprzedaży w trybie przetargu zostanie wystawiony lokal mieszkalny w Dzierzkowie 6/4. Radni negatywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach w sprawie likwidacji Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Świebodzicach. Ze świadczeń udzielanych przez ten podmiot korzystają obecnie 142 osoby z terenu naszej gminy, w tym mieszkańcy DPS w Jaskulinie.

Ponadto na sesji przeanalizowano kwestię funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie Gminy Dobromierz.

 


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  2004 (C)  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER