AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

 

PTASIA GRYPA
 


Warszawa, 05.03.06

Komunikat Ministra Zdrowia
dotyczący prostych zasad zachowania
w celu uniknięcia zarażenia się wirusem ptasiej grypy

W związku z podejrzeniami, że na terenie Polski pojawiły się ptaki zarażone wirusem H5N1 informuję, że ryzyko przeniesienia się tego wirusa na ludzi jest znikome. W celu całkowitego wykluczenia takiego przypadku apeluję o przestrzeganie następujących zasad:

 1. spożywaj mięso drobiowe, przetwory drobiarskie i jaja poddane odpowiedniej obróbce cieplnej w temperaturze minimum 70 stopni C;
 2. myj dokładnie z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym drobiem (deski, noże, talerze); pamiętaj, że zamrożenie mięsa nie niszczy wirusa ptasiej grypy;
 3. nie dotykaj, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwych lub sprawiających wrażenie chorych ptaków dzikich ani ubitego drobiu; przede wszystkim dopilnuj, aby nie robiły tego dzieci;
 4. zadbaj o to, aby dzieci unikały miejsc bytowania dzikiego ptactwa, ferm drobiu oraz innych miejsc jego przetrzymywania;
 5. myj ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i hodowlanym; dopilnuj, aby robiły to także dzieci;
 6. pamiętaj, aby surowe mięso drobiowe nie miało styczności z innymi produktami żywnościowymi;

Przypominam też o przestrzeganiu zakazu przywozu z zagranicy żywego lub martwego ptactwa, drobiu i wyrobów drobiarskich, jaj, nieprzetworzonych piór i ich części, pierza, puchu oraz trofeów myśliwskich.

Minister Zdrowia
Zbigniew Religa


CHCESZ SIĘ USTRZEC PTASIEJ GRYPY ?
STOSUJ SIĘ DO PONIŻSZYCH ZALECEŃ

 • SPOŻYWAJ MIĘSO DROBIOWE, PRZETWORY DROBIARSKIE I JAJA PODDANE ODPOWIEDNIEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ W TEMPERATURZE MINIMUM 700C;
 • MYJ DOKŁADNIE Z UŻYCIEM DETERGENTU WSZYSTKIE PRZEDMIOTY, KTÓRE MIAŁY KONTAKT Z SUROWYM DROBIEM (DESKI, NOŻE, TALERZE); PAMIĘTAJ, ŻE ZAMROŻENIE MIĘSA NIE NISZCZY WIRUSA PTASIEJ GRYPY;
 • NIE DOTYKAJ, BEZ ODPOWIEDNIEGO ZABEZPIECZENIA, MARTWYCH LUB SPRAWIAJĄCYCH WRAŻENIE CHORYCH PTAKÓW DZIKICH ANI UBITEGO DROBIU; PRZEDE WSZYSTKIM DOPILNUJ, ABY NIE ROBIŁY TEGO DZIECI;
 • ZADBAJ O TO, ABY DZIECI UNIKAŁY MIEJSC BYTOWANIA DZIKIEGO PTACTWA, FERM DROBIU ORAZ INNYCH MIEJSC JEGO PRZETRZYMYWANIA;
 • MYJ RĘCE PO KAŻDORAZOWYM ZETKNIĘCIU Z PTACTWEM, ZARÓWNO DZIKIM, JAK I HODOWLANYM; DOPILNUJ, ABY ROBIŁY TO TAKŻE DZIECI;
 • PAMIĘTAJ, ABY SUROWE MIĘSO DROBIOWE NIE MIAŁO STYCZNOŚCI Z INNYMI PRODUKTAMI ŻYWNOŚCIOWYMI;
 • PRZYPOMINAMY O PRZESTRZEGANIU ZAKAZU PRZYWOZU Z ZAGRANICY ŻYWEGO LUB MARTWEGO PTACTWA, DROBIU I WYROBÓW DROBIARSKICH, JAJ, NIEPRZETWORZONYCH PIÓR I ICH CZĘŚCI, PIERZA, PUCHU ORAZ TROFEÓW MYŚLIWSKICH.

BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAJ ZALECEŃ WYDAWANYCH PRZEZ PRZEDSTAWICIELI INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ I PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ;
GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY


INFORMACJA DLA OSÓB UDAJĄCYCH SIĘ DO KRAJÓW,
W KTÓRYCH STWIERDZONO WYSTĘPOWANIE
OGNISK PTASIEJ GRYPY

Należy bezwzględnie stosować się do wszelkich zaleceń miejscowej służby zdrowia, ściśle przestrzegać reżimu sanitarnego, a w szczególności:

 • unikać miejsc bytowania dzikiego ptactwa, ferm drobiu oraz innych miejsc jego przetrzymywania, handlu drobiem i wyrobami drobiarskimi, w tym pierzem;
 • nie dotykać martwych ptaków ani ubitego drobiu;
 • nie spożywać mięsa drobiowego, przetworów drobiarskich i jaj nie poddanych odpowiedniej obróbce cieplnej w temperaturze minimum 700C;
 • myć i dezynfekować ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno
  dzikim, jak i hodowlanym. 

Ponadto zaleca się:

 • w przypadku wystąpienia objawów chorobowych (podwyższona temperatura
  ciała, kaszel, duszności, bóle mięśniowo-stawowe) – natychmiastowy kontakt z
  lekarzem;
 • poddanie się szczepieniu p/grypie sezonowej co najmniej 14 dni przed
  wyjazdem do krajów, w których występują ogniska ptasiej grypy.

INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z KRAJÓW,
W KTÓRYCH STWIERDZONO WYSTĘPOWANIE
OGNISK PTASIEJ GRYPY

 • bezwzględnie należy przestrzegać zakazu przywozu żywego lub martwego
  ptactwa, drobiu i wyrobów drobiarskich, jaj, nieprzetworzonych piór i ich
  części. pierza oraz puchu;
 • w przypadku wystąpienia, w okresie 7 – 10 dni od powrotu do kraju, objawów
  chorobowych (podwyższona temperatura ciała, kaszel, duszności, bóle
  mięśniowo-stawowe) należy niezwłocznie udać się do lekarza POZ,
  najbliższego szpitala zakaźnego, lub innej placówki leczniczej.

GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY

 


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  2004 (C)  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER