AKTUALNOŚCI
 

Ogłoszenia, komunikaty

 

Wójt Gminy Dobromierz
Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz

ogłasza wyniki

OTWARTEGO KONKURSU OFERT 
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH 
Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2006 ROKU

Zadanie 1:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Dobromierz w 2006r.
- forma realizacji zadania: wsparcie realizacji zadania;

W trakcie rozpatrywania ofert brano pod uwagę wartość merytoryczną oferty, możliwości organizacyjne podmiotu, rzetelność podmiotu przy opracowaniu budżetu zadania, prawidłowość i terminowość rozliczenia zadań w latach ubiegłych.

Uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania postanowiono przyznać dotację następującym podmiotom:

Lp.

Nazwa oferenta  

Kwota j dotacji

1.

Ludowy Klub Sportowy „Nysa” Kłaczyna

11 350 zł

2.

Ludowy Klub Sportowy „Płomień” Dobromierz

13 500 zł

3.

Ludowy Klub Sportowy „Granit” Roztoka

20 000 zł

 RAZEM

 44 850 zł

Zadanie 2:
"Wakacyjny półmetek"- lokalny turniej sportowo- rekreacyjny

  • forma realizacji zadania: powierzenie realizacji zadania,
    Postępowanie konkursowe zostało unieważnione z powodu braku ofert.

Zadanie 3:
"Pożegnanie lata" - lokalny turniej sportowo- rekreacyjny

  • forma realizacji zadania: powierzenie realizacji zadania,
    Postępowanie konkursowe zostało unieważnione z powodu braku ofert.


 


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  2004 (C)  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER