AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

 

Dotacje na zabytki
10.02.2006 

Pojawiła się szansa na uzyskanie dofinansowania na remonty zabytkowych obiektów znajdujących się w naszej gminie. Rada Gminy zabezpieczyła na dotacje środki w wysokości 20 tyś zł. W życie weszła Uchwała Nr XL/232/05 Rady Gminy Dobromierz, która określa zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 

Zgodnie z założeniami uchwały z budżetu Gminy Dobromierz mogą być udzielane dotacje na prace lub roboty budowlane przy zabytku, jeżeli obiekt ten spełnia łącznie następujące kryteria:

  • znajduje się na stałe na obszarze Gminy Dobromierz,
  • jest w złym stanie technicznym,
  • posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe,
  • jest ogólnodostępny i służy wszystkim mieszkańcom gminy.

W § 2 ust 2 w/w uchwały określone zostały rodzaje prac lub robót budowlanych przy zabytku, które mogą być dotowane z budżetu Gminy.

O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.

Wsparcie finansowe z budżetu Gminy Dobromierz na wykonanie prac lub robót budowlanych przy zabytku może być udzielone w wysokości do 50 proc. ogółu nakładów na ten cel, jednak nie więcej niż 15 tys. zł w danym roku.

Wnioski o dotację należy kierować do Wójt Gminy Dobromierz do końca lutego i sierpnia danego roku kalendarzowego. Przyznanie dotacji będzie uwarunkowane poprawnym przygotowaniem wniosku, właściwym uzasadnieniem potrzeby wykonania prac oraz stanem zabezpieczonych na ten cel środków w budżecie Gminy.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią w/w uchwały oraz formularzami wniosków niezbędnych do ubiegania się o dotacje, które zamieszczone są na niniejszej stronie.

 DO POBRANIA:

    

WNIOSEK O DOTACJĘ NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE
LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU

UCHWAŁA nr XL/232/05
RADY GMINY DOBROMIERZ
z dnia 9 września 2005 r.
 
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  2004 (C)  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER