AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

 

Jak otrzymać "becikowe"?
10.02.2006 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w wyniku zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych od dnia 09 lutego 2006 roku istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej w formie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1.000 zł . Zapomoga przysługuje ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu niezależnie od ich dochodów. Wniosek o wypłatę zapomogi należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka, wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.
Zgodnie z ustawą wnioski o jednorazową zapomogę (tzw. becikowe) można składać na dzieci urodzone nie wcześniej niż 9 listopada 2005 roku.

Do wniosku o jednorazową zapomogę należy dołączyć następujące dokumenty:

  • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
  • kserokopię dowodu osobistego obojga rodziców lub opiekunów dziecka, z potwierdzeniem zameldowania

DO POBRANIA:

 


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  2004 (C)  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER