AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

 

Zebranie informacyjne w Borowie
03.02.2006 

1 lutego br. w świetlicy wiejskiej w Borowie z inicjatywy Wójta Gminy zorganizowane zostało zebranie z mieszkańcami. Celem zebrania było wyjaśnienie mieszkańcom Borowa zasad wydawania tzw. decyzji środowiskowej, której wynikiem może być uznanie zasadności realizacji przedsięwzięcia bądź odmowa wydania zgody na realizację przedsięwzięcia. 

W styczniu br. na wniosek przedsiębiorcy z Borowa Wójt Gminy wszczęła postępowanie w sprawie wydania zainteresowanemu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin ze złoża granitu "Borów - Południe" w Borowie. Przepisy związane z wydawaniem decyzji obowiązują od niedawna, więc znaczna część mieszkańców nie była zorientowana, jak będzie przebiegała cała procedura przygotowania rozstrzygnięcia w tej sprawie.

Mieszkańcy zostali poinformowani o tym, na jakim etapie będą mogli uczestniczyć w postępowaniu oraz jakie prawa przysługują stronom tego postępowania. Wójt Gminy przekazała, że obecnie jest określany zakres raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Po opracowaniu tego dokumentu przez biegłych będzie on wyłożony do publicznego wglądu na okres 21 dni.

Wójt Gminy wysłuchała również opinii mieszkańców na temat ich obaw związanych z bliskim usytuowaniem przedsięwzięcia od zabudowań mieszkalnych. W trakcie zebrania mieszkańcy dowiedzieli się również, że koncesje na wydobywanie kopalin wydaje marszałek województwa, a nie, jak pierwotnie sądzono, wójt. Temat planowanego wyrobiska wzbudził duże zainteresowanie wśród mieszkańców, w zebraniu wzięło udział niemal 60 osób.

 


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  2004 (C)  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER