AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

 

Powiatowy turniej "halówki"
31.01.2006

4 lutego w hali sportowej w Dobromierzu odbędzie się powiatowy turniej halowej piłki nożnej szkół podstawowych pod honorowym patronatem Wójta Gminy Dobromierz - pani Marii Jaworskiej. Start imprezy - godzina 9.00. Organizatorami są Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu oraz Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy.

Prawo udziału i system:

 • W eliminacjach powiatowych prawo startu mają 2 drużyny z gmin powiatu świdnickiego wg zgłoszeń;
 • Drużyny grają w składach 5 osobowych (4 + bramkarz), zawodnicy urodzeni w 1993 i młodsi; zmiany w grze - system hokejowy; system gier uzależniony od ilości drużyn.
 • Czas gry 2 x 7 min.
 • Obowiązują jednolite stroje sportowe i miękkie obuwie o jasnej podeszwie (tenisówki, trampki).
 • Turnieje będą rozgrywane piłkami halowymi.

Zgłoszenia:
Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy,
ul. Łukasińskiego 13/24,
tel/fax (074) 856-83-52.
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 03.02.2006r.

Finansowanie:
Koszty uczestnictwa pokrywają organizatorzy.

Nagrody:
Za miejsca I -III pamiątkowe puchary i dyplomy.

Postanowienia końcowe:

 • Drużyny przyjeżdżają na własny koszt.
 • Startujące drużyny ubezpieczają swoich zawodników od NW na ogólnie określonych zasadach obowiązujących w DZ LZS lub indywidualnie we własnym zakresie.
 • Obsadę sędziowską zabezpiecza organizator.
 • W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Sędzia Główny zawodów w porozumieniu z organizatorem.
 • Wszyscy uczestnicy muszą posiadać legitymacje szkolne.
 • Drużyna, która przyjedzie bez opiekuna nie zostanie dopuszczona do turnieju.
 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy osobiste uczestników.
 • Wszystkie rozstrzygnięcia na boisku należeć będą wyłącznie do sędziego spotkania.
 • W sprawach spornych nie ujętych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmują organizatorzy.

 


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  2004 (C)  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER