AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

 

Posiedzenie Rady Gminy
27.01.2006

30 stycznia br. odbędzie się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Gminy Dobromierz. Na poniedziałkowej sesji radni zajmą się m.in. zatwierdzeniem regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Dobromierz, uchwaleniem zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, a także regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie.

Po akceptacji Rady do sprzedaży zostaną wystawione następujące nieruchomości:
działka gruntu nr 371/1 w obrębie wsi Szymanów, nieruchomość zabytkowa "Wiatrak" położona w Pietrzykowie - działka nr 149/7 o pow. 0,15 ha, działka gruntu nr 105/10 położona w obrębie wsi Dobromierz, działka gruntu nr 105/12 położona w obrębie wsi Dobromierz, nieruchomość zabudowana położona w Dobromierzu - działka nr 18/6 o pow. 1,48 ha.Na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, Szkole Podstawowej w Dobromierzu zostanie nadane imię Jana Brzechwy.

Poza tym komisje Rady przedstawią sprawozdania z działalności za 2005r. oraz plany pracy na 2006r.

 


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  2004 (C)  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER