WIADOMOŚCI
 
Wiadomości 
INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

 

 Pomocne linki dla rolników:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

http://www.minrol.gov.pl 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

http://www.arimr.gov.pl 
Agencja Nieruchomości Rolnych: http://www.anr.gov.pl 
Agencja Rynku Rolnego: http://www.arr.gov.pl 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: http://www.krus.gov.pl 
Portal nowoczesnego Rolnika: http://www.farmer.pl 
AgroABC Rolniczy Portal Informacyjny: http://www.agroabc.pl 
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego: http://www.dodr.pl 
Pierwszy Portal Rolny: http://www.ppr.pl 
Dolnośląska Izba Rolnicza: http://www.dir.wroclaw.pl 
Program Wieś Aktywna: http://www.witrynawiejska.org.pl 

UWAGA ROLNICY !!!

RADA POWIATOWA DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY ROLNICZEJ POWIATU ŚWIDNICKIEGO ORGANIZUJE SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPRAWIE PRZETARGÓW NA GRUNTY Z ZASOBU ANR W POWIECIE ŚWIDNICKIM
SPOTKANIE ODBĘDIE SIĘ W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2016 r. O GODZ. 10.00 
W SALI 101 POWIATOWEGO ZESPOŁU DORADCÓW DODR W ŚWIDNICY ULICA WAŁBRZYSKA 25-27

Organizator zaprasza zainteresowanych na spotkanie. Bliższe informacje : tel. 508 087 731

 


 

 
Informacja dla rolników
10.05.2016

Informujemy, że Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Świdnicy (ul. Saperów 25 b) czynne jest w dniach od 9 do 16 maja br. w godzinach od 6:00 do 22:00. W dniu 14 maja br. (sobota) zapraszamy w godzinach od 6:00 do 14:00.

Przypominamy również, że w każdy wtorek i czwartek w godz. 9:00 – 15:00 Urząd Gminy Dobromierz, udostępnia lokal w którym przyjmuje pracownik Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Świdnicy, II piętro, pokój nr 9.


 
Informacja o przetargach w powiecie wałbrzyskim

 PLIK DO POBRANIA:


 

Zasady postępowania z odpadami pochodzącymi z działalności rolniczej lub gospodarczej: opony rolnicze, odpady wielkogabarytowe
03.11.2015

Osoby prowadzące działalność rolniczą lub gospodarczą, zamierzające pozbyć się następujących rodzajów odpadów: opon rolniczych i odpadów wielkogabarytowych powinni samodzielnie zlecić usługę podstawienia i wywiezienia kontenera na odpady firmie wpisanej do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Dobromierz.

Cena podstawienia i wywiezienia kontenera o pojemności 7 m3 na teren nieruchomości
w gminie Dobromierz to kwota około 324,00 zł brutto. Podana cena jest ceną orientacyjną, podaną na podstawie wcześniejszego rozpoznania rynku. Firmy przekazują odebrane odpady do odpowiednich instalacji w celu ich zagospodarowania. Cena usługi odbioru odpadów zawiera koszty podstawienia i wywiezienia kontenera oraz przyjęcia odpadów do instalacji.

Firmy wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Dobromierz:

 

NAZWA FIRMY

ADRES FIRMY

KONTAKT

COM-D Sp. z o. o.

ul. Poniatowskiego 25

59-400 Jawor

tel. 76/8703026

tel. 76/8702848

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania

ALBA S.A.

ul. Szczecińska 5

54-517 Wrocław

tel. 71/3375100

fax 71/3375111

SIMEKO Sp. z o. o.

Al. Jana Pawła II 33

58-506 Jelenia Góra

tel. 75/6428065

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Rolne SADY DOLNE Sp. z o. o.

Sady Dolne 16

59-420 Bolków

tel. 75/8544644

tel. 75/7413258

Zakład Oczyszczania Miasta

Sp. z o. o.

ul. Metalowców 4

58-100 Świdnica

tel. 74/8522104

ENERIS Surowce S. A.

Oddział w Krapkowicach

ul. Piastowska 38

47-303 Krapkowice

tel. 77/4661631

tel. 77/4661514

Chemeko – System Sp. z o. o.

ul. Jerzmanowska 4-6

54-519 Wrocław

tel. 71/3499071

ALBA Dolny Śląsk Sp. z o. o.

ul. Piasta 16

58-304 Wałbrzych

tel. 74/8434220

tel/fax. 74/8478475

STENA Recykling Sp. z o. o.

Oddział w Pustkowie Żurawskim

ul. Kolejowa 11

55-040 Kobierzyce

tel. 71/3598108

Zakład Usług Komunalnych

w Strzegomiu Sp. z o. o.

ul. Aleja Wojska Polskiego 75

58-150 Strzegom

tel. 74/ 855-10-51

UWAGA! Właściciel nieruchomości zlecając usługę podstawienia i wywiezienia kontenera musi każdorazowo uzgadniać z daną firmą cenę oraz warunki realizacji usługi.

 

PLIKI DO POBRANIA:

WÓJT
(-) Jerzy Ulbin
POMOC DLA ROLNIKÓW DOTKNIĘTYCH SUSZĄ

Terenowy Oddział Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu informuje o możliwości składania wniosków przez rolników, którzy ponieśli szkody spowodowane suszą, o odroczenie terminu płatności i rozłożenia na raty z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz udzielania ulg w czynszu dzierżawnym, gdy uznają to za zasadne. (tu proszę wstawić link do powyższej informacji w zakładce informacja dla rolników)

 


 


 

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r. uruchamia kolejną II turę mechanizmu WPR „Dalszego tymczasowego wsparcia producentów owoców i warzyw - (Dow II)”.

Od dnia 16 lutego 2015 r. producenci zainteresowani wsparciem mogą składać, do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego, powiadomienie – na udostępnionym poniżej formularzu :

http://www.arr.gov.pl/data/00002/zal_1_dow2_2015.pdf 


Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Informujemy, że 1 stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zmiana dotyczy objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników w okresie wykonywania umóowy zlecenia, umowy agencyjnej i innych. Zamieszczmy informację oraz wzór wniosku, którego wersja edytowana jest dostepna na stronie Związku Ochotniczych Strazy Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (www.zosprp.pl) w zakładce prawo.

PLIK DO POBRANIA

 

 


 


Informacja dla rolników
11.08.2014

Informujemy Państwa, że na stronie internetowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej http://www.izbarolnicza.pl/index.php?id=1714  umieszczone są Zasady działania przedstawicieli DIR w komisjach przetargowych organizowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych na sprzedaż gruntów rolnych pochodzących z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

 

 

 

 


 
  Szanowni Państwo,

Dopuszczony jest obrót materiałem siewnym kukurydzy MON 810, to gwarantuje międzynarodowym korporacjom nasze prawo, ale równocześnie zgodnie z naszym prawem tak jak i w zeszłym roku nie wolno stosować materiału siewnego GMO.

Złamanie prawa zakazu stosowania materiału siewnego GMO pociągnie za sobą poważne skutki finansowe dla rolnika takie jak zniszczenie na własny koszt nielegalnej uprawy. Rolnik będzie musiał także zapłacić karę pieniężną równą 200% ceny materiału siewnego. Ponadto na podkreślenie zasługuje fakt, iż nielegalne wysiewanie ziarna GMO stanowi nieodwracalne zagrożenie dla środowiska.

GMO opis MON 810, GMO, kukurydza transgeniczna, odmiana odporna na omacnicę prosowiankę, odmiana kukurydzy YieldGard, która zawiera białko owadobójcze, czy obecne już w zeszłorocznych katalogach odmiany Kuratus i Kvalitas YG. Producent powinien na opakowaniu informować rolnika, czy jest to naturalny materiał siewny, czy tez GMO. 

W tym roku lista zakazanych odmian została uaktualniona i dopisano, nowe
odmiany kukurydzy MON 810.

Nowe zakazane odmiany:
1) DKC4796YG";
2) EG6104KDDZ, EL6515KDDZ";
3) LG30395YG,LG30490YG";
4) MAS 62YG";
5) P083 7Y";
6) PR34A27' ;
7) 54YG .

Z poważaniem
Anna Szmelcer
Przewodnicząca
Stowarzyszenie POLSKA WOLNA OD GMO

Więcej Zeszłoroczna akcja informacyjna:
http://www.polskawolnaodgmo.pl/aktualnosci/batalia-o-polskie-rolnictwo.html 


 
 

 

do góry  |