WIADOMOŚCI

Kolejne pieniądze na kanalizację

A A A

09.08.2017

  

Kwestie związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach, dotyczące również podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej regulują przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepisy te wskazują, że przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest obowiązkowe z wyjątkiem nieruchomości, które są wyposażone w przydomową oczyszczalnie ścieków.

 

Budowa sieci kanalizacyjnej stanowi natomiast zadanie własne gminy, jakie gmina Dobromierz w ostatnim czasie intensywnie realizuje.

Wójt Jerzy Ulbin w dniu wczorajszym odebrał z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego i Wicemarszałek Ewy Mańkowskiej promesę w wysokości prawie 2 milionów złotych, która zostanie przeznaczona na budowę kanalizacji w Szymanowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Przypominamy, że trwa obecnie realizacja zadania pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – I Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie”, na które pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 5,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej. Dodatkowo w ostatnim czasie zorganizowane zostało spotkanie dotyczące etapów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz programu dofinansowania z budżetu gminy kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Budowa zbiorczego systemu odbioru zanieczyszczeń przyczyni się do osiągnięcia efektów ekologicznych w postaci podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej mieszkańców naszej gminy oraz do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód oraz gruntu poprzez nieszczelne szamba przydomowe, ochrony i polepszenia stanu zdrowia mieszkańców, podniesienia standardu ich życia oraz zwiększenia świadomości ekologicznej osób korzystających z powstałej infrastruktury – komentuje wójt Jerzy Ulbin.

  

 

do góry  |